препарати


ХЕРБИЦИДИ – препарати за борба с плевелите

ФУНГИЦИДИ препарати за борба с болестите

ИНСЕКТИЦИДИ 
препарати за борба с вредителите


РОДЕНТИЦИДИ продукти за борба с гризачи

Всички препарати се предлагат в голямо разнообразие от разфасовки.  Магазин Градина Агро предлага изобилие от препарати за растителна защита на водещи световни компании в бранша – BASF, Syngenta, Bayer, Cheminova, Du Pont

препарати

ХЕРБИЦИДИ – препарати за борба с плевелите